Best Practice hos Hobro Rustfri Procesteknik

De første skridt til at indføre Best Practice blev taget i 2014 men først da virksomheden blev certificeret efter DS/EN 1090-1 blev Best Practice også realiseret som en del af dagligdagen hos Hobro Rustfri Procesteknik.

Best Practice hos Hobro Rustfri Procesteknik beskriver de aktiviteter og processer, der er forbundet med produktionen og de rutiner, der hører til forretningsgangen. Samtidig beskrives regler for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Der er hos Hobro Rustfri Procesteknik stor fokus på hygiejnisk design samt de procedurer, der vedrører EN1090. Svejseprocedurer er en fællesnævner for produktionen uanset opgavens art men også sporbarheden, opbevaring og lagerføring, kontrol af udført arbejde samt dokumentation er områder, hvor ens procedurer bedst muligt sikrer korrekt udført arbejde. Uanset om det færdige produkt lander hos en fødevarevirksomhed eller som en del af en bygning.

Vi har derfor integreret Best Practice med EN1090-1 og har håndbogen som basis for vor produktion og forretningsgang uanset opgavens karakter.